Ekvádor a Galapágy 2016

Ekvádor a Galapágy 2016

Jezero v kráteru sopky Quilotoa. Leží ve výšce 3400 m . Sestupuje se k němu z výšky 3800 m. 

Program cesty po Ekvádoru a Galapágách v roce 2016

Ekvádor a Galapágy – 3. – 21. listopadu 2016

Ekvádor je mezi jihoamerickými zeměmi turisty trochu opomíjen a nutno říci, že neprávem. Na naší cestě poznáte, že nabízí vše, co lze od cesty po Jižní Americe očekávat. Barvité domorodé osídlení s tradičně oděnými obyvateli a specifickou rukodělnou výrobou, klenoty ucelených jader koloniálních měst Quito a Cuenca, incké sídlo Ingapirca, zasněžené vulkány, dramatickou jízdu vlakem, termální lázně i rovníkovou vegetaci.
Vyvrcholením programu bude návštěva souostroví Galapágy. Navštívíte pět ostrovů z tohoto podivuhodného světa, každý odlišný od toho předchozího.

Den 01 – 3.listopadu 2016
Odlet z Prahy velice brzo ráno, v 6,50 hod. letem KLM do Amsterdamu. Zde máme necelé dvě hodiny na přestup do letadla do Quita. Po dlouhém letu přistaneme v 16,15 hod. ekvádorského času, transfer do hotelu na nocleh, Swissotel Quito nebo hotel stejné úrovně.

Den 02
Quito leží v nadmořské výšce 2800 m.n.m – druhé nejvýše položené hlavní město na světě. Prohlídka ulic a náměstí historického centra, zařazeného na listinu UNESCO. Úzké a strmé ulice jsou lemované koloniálními domy, kostely a kláštery. Půvabné náměstí sv.Františka se stejnojmenným klášterem. Prohlídka jezuitského kostela (1581-1650) s kaplemi, zdobenými zlatem a antropomorfickými motivy quitské školy. Oběd. Odjezd na sever města k tzv. středu světa. Zde poprvé de la Condamine v roce 1736 vytýčil průběh rovníku. Vyhlídková věž, fyzikální expozice a muzeum andské kosmovize. Návrat do Quita na nocleh.   

Den 03 
Odjezd na sever do provincie Imbarura. Cesta kolem zelených kopců, vesnic a květinových plantáží, cca 2 hodiny do města Otavalo, 2550 m.n.m. Město bylo křižovatkou a tržištěm již od předinckých dob, dnes je obýváno nejbohatšími původními obyvateli v Ekvádoru díky věhlasnému tržišti a skvělé produkci tkanin a dalších výrobků, stejně tak je možno prozkoumat nabídku ovoce, zeleniny a dalších potravin. Oběd. Příjezd do Termas de Papallacta (3300 m.n.m.), ležících na tzv. skořicové cestě. Ubytování – Termas de Papallacta.  

Den 04
Papallacta má privilegované místo mezi majestátními vulkány Cayambe a Antisana. Z hlubokých geologických vrstev vyvěrají puklinami horké léčivé prameny. Dopoledne k relaxaci a koupelím, oběd. Při cestě na jih se ocitáme na tzv. Třídě vulkánů, jak ji nazval Alexander von Humboldt. Celkem 325 km dlouhé údolí mezi andskými pásmy, kde zasněžené vulkány kontrastují s bujnou rovníkovou vegetací. Po většinu dne je vidět Cotopaxi  s dokonalými tvary. Dojezd do Hosteríe La Cienega poblíž městečka Lasso na nocleh (3050 m.n.m.)

Den 05
Cesta centrální vysočinou ke kráterovému jezeru Quilotoa. Fascinující alkalické jezero ve výšce 3850 m.n.m. leží 400 m pod hranou kráteru. Dvouhodinový sestup a výstup nebo stejně dlouho trvající procházka po hraně kráteru. Oběd. Cestou míjíme domorodé obce s chovem lam a ovcí a produkcí řemeslných výrobků, s andskými kostelíky – Pujilí, Tigua, Zumbahua, Chugchillán s malebným kaňonem řeky Toachi – zastávky podle času. Nocleh v obci Patate (2600 m.n.m.) s příjemným podnebím, zvané město věčného jara, u stejnojemnné řeky v úrodném údolí.  

Den 06
Část dopoledne aktivity v okolí, které budou upřesněny, s vyhlídkami na nejaktivnější ekvádorskou sopku Tungurahua, poté odjezd na jih do města Riobamba v srdci And. Oběd. Město leží na úpatí hory Chimborazo, nejvyšší v Ekvádoru (6310 m.n.m.), vrcholek je nejvzdálenějším bodem od středu Země. V rezervaci, která horu obklopuje, se vyskytují především vikuně. Město Riobamba, zvané „Andský sultán“ s majestátními budovami z 18. a 19. stol., okrouhlou bazilikou a rázovitým folklórem. Ubytování v nedaleké haciendě Abraspungo.

Den 07
Odjezd do malebného sídla Alausí, kde po procházce centrem nastoupíme do železničního motorového vozu, mířícího dolů tzv. Ďáblovým nosem. Trať s řadou úvratí, sestupující cca o 1000 výškových metrů byla na počátku 20. stol. mimořádným technickým dílem. Oběd. V místě Sibambe opět nástup do autokaru a pokračování na ubytování do Posada de Ingapirca.

Den 08
Výlet na Ingapirca. Nejvýznamější incké sídlo v Ekvádoru vzniklo na konci 15. stol. Sluneční chrám s dokonalým inckým zdivem a trapézovitými vchody a nikami, komplex skladišť. Návštěva místního muzea. Oběd. Odjezd do města Cuenca. (2530 m.n.m.) Inka Tupac Yupanqui zde založil město Tomebamba, v současnosti je město klenotem koloniální architektury, zařazeným v UNESCO. Úzké dlážděné ulice, bílé domy s červenými střechami a balkóny, Calderónův park se starou a novou katedrálou, břehy řeky Tomebamba a řada dalších náměstí s půvabnými kostely. Ubytování v hotelu Crespo. 

Den 09
Případné dokončení prohlídky Cuency a výlet do okolí. Zdejší městečka v malebné krajině vynikají řemeslnou výrobou. V městě Sigsíg se seznámíme s produkcí tzv. panamáků, poblíž města Chordeleg s tkaním pravého andského ikatu, u Gualaceo dostaneme možnost případně zakoupit strunný nástroj charango. Návrat na nocleh do Cuency.

Den 10
Po případném dokončení prohlídky Cuency odjezd k pobřeží. Průjezd starou zemí andských honáků, zastávka na krátkou procházku vysokohorským národním parkem Cajas. Dojezd do Guayaquilu. Na okraji města se nachází hacienda Cañas s širokým sortimentem tropického ovoce včetně kakaa. Prohlídka pozemků a seznámení s produkcí, stylový oběd. Ubytování v Guayaquil, podvečerní procházka po nábřeží.

Den 11 – 13. listopadu
V patřičném čase transfer na letiště a odlet na ostrov San Cristóbal. Návštěva interpretačního centra s expozicemi přírody a lidského vlivu. Vycházka na kopec Tijeretas, kde hnízdí pohromadě dva druhy fregatek. Vyhlídka na moře i sídlo, sestup k pláži Punta Carola, obývané lachtany a mořskými ptáky. Ubytování na ostrově San Cristóbal.


Den 12
Vyjížďka a výstup k laguně Junco, 700 m.n.m., jedné z mála sladkovodních ploch na Galapágách. Fregatky si zde často smývají sůl z křídel. Ke spatření jsou také ostralky bělolící a slípky. Návštěva líhně Jacinto Gordillo, kde je možno pozorovat galapážské želvy včetně čerstvě vylíhnutých až do stáří 120 dní. Přejezd rychlou lodí na ostrov Santa Cruz k ubytování.   

Den 13
Plavba jachtou na jeden ze tří ostrovů (dle aktuálního rozhodnutí správy národního parku): Jižní Plaza – ostrůvek se strmými útesy, porostlý opunciemi, domov velké kolonie lachtanů a rudožlutých zemních leguánů. Severní Seymour – s velkou kolonií lachtanů, tereji modronohými a fregatkami. Santa Fe – ostrov s malebnou zátokou a dvěma vycházkovými okruhy, jeden vede na vyhlídku na útesu, druhý do lesa vzrostlých opuncií, setkání se zemními leguány. Návrat na Santa Cruz na nocleh.

Den 14
Výlet na vrchovinu ostrova Santa Cruz, hustě porostlou lesy rodu Scalesia. Zde spatříme galapážské želvy ve volné přírodě, projdeme se jedním z lávových tunelů a staneme na okraji ohromného kráteru Cerro Mesa. Sjedeme k pláži Garrapatero, kde se vyskytují volavky, tenkozobci a další vodní ptáci. Teplá voda v laguně nabízí možnost koupání. Nocleh Santa Cruz.

Den 15
Návštěva výzkumné stanice Charlese Darwina. Zde bude možnost spatřit téměř všechny druhy galapážských želv a další faunu. Plavba rychlou lodí na ostrov Isabela a zastávka u jezera plameňáků. Zde v řadě jezírek s brakickou vodou je největší koncentrace plameňáků na Galapágách, jsou zde další vodní ptáci. Nocleh na ostrově Isabela. 

Den 16
Výstup ke kráteru vulkánu Sierra Negra. Jedná se o druhou největší čedičovou kalderu na světě (9x10 km).  Hrana kráteru se stopami nedávné vulkanické činnosti, měsíční krajina s lávovými poli a fumarolami, termální průduchy a fascinující výhledy. Za příplatek (cca 30 USD) je možno vyjet ke kráteru na koni – výstup je poměrně namáhavý. Zbytek dne na pláži Embarcadero. Nocleh Isabela.

Den 17
Výlet do vnitrozemí ostrova Isabela ke Zdi slz, budované trestanci v letech 1945-59. Tyčí se až do výšky 25 metrů a lze na ni vystoupit. Pokračování k mokřinám poblíž Puerto Villamil. Soustava lagun, mokřadů a mangrovových porostů je domovem mnoha druhů ptáků jako kolih, tenkozobců, ostralek a slípek. Plavba k ostrůvku Tintoreras. V mělké průzračné vodě lze pozorovat žraloky lagunové, galapážské tučňáky, mořské želvy a lachtany. Na jedné z pláží se úspěšně rozmnožují mořští leguáni. Nocleh Isabela.

Den 18 – 20. listopadu
Ranní plavba rychlou lodí na ostrov Baltra, transfer z přístavu na letiště a odlet do Guayaquilu. Přestup na let KLM, odlet do Amsterdamu. 

Den 19 – 21. listopadu 2016
Odpolední přílet do Amsterdamu, přestup na let do Prahy, podvečerní přílet.   

Poznámka: Program na Galapágách může být změněn v návaznosti na aktuální místní podmínky a rozhodnutí správy národního parku, vždy však bude čas k pobytu maximálně využit. Rovněž program pozemní části v Ekvádoru může být změněn v důsledku nepředvídaných vulkanických aktivit.